Zahradnické dny

Za květinami do Teplé

Milovníci květin se každoročně začátkem května sjíždějí do západního koutu Čech na největší zahradnickou akci Karlovarského kraje nazvanou Jarní dny otevřených dveří, kterou pořádá zahradníctví Teplá. Motto letošního řočníku "Jak se dá žít s květinami..." přilákalo během čtyř dnů do Teplé tisíce návštěvníků.

Jarní otevřených dveří v Teplé se za léta svého pravidelného konání staly významnou společenskou událostí, která je hojně navštěvována nejenom nadšenými zahrádkáři a botaniky. Díky bohatému odbornému a zábavnému programu se akce stává cílem výletů pro celou rodinu. kde je pro každého připravena řada zajímavých aktivit. Letošnímu, již desátému ročníku, přálo i slunečné počasí, které přispělo k navození příjemné nálady po celou dobu konání akce.

Nábídka sortimentu

Letošní nabídka rostlinného materiálu byla opravdu pestrá. K osázení truhlíků, nádob a závěsných košů mohli návštěvníci vybírat z desítek druhů balkónových rostlin vhodných jak na stinná tak slunná stanoviště. Pozornost vzbuzovaly zejména pelargónie a fuchsie vypěstované do stromkové formy. Pro osázení venkovních ploch bylo k dispozici velké množství letniček nejrůznějších barev. Největší zastoupení rostlin bylo v trvalkové sekci, která nabízí více jak osm set variet rostlin okrasných listem i květem. Pro milovníky růží byly připraveny zapěstované rostliny v kontejnerové kultuře. Z široké nabídky listnatých stromů a keřů jmenujme například japonské javory, rododendrony, pierisy, sakury a cesmíny. Jehličnany byly zastoupeny širokou odrůdovou skladbou borovic, smrků, cypřišů a tújí. Své zastoupení měly i popínavé, bahenní a vodní rostliny, traviny, bambusy a rostliny vhodné do skalek a suchých zídek.

Rarity letošní sezóny

Zahradnictví Zahrada Teplá každoročně rozšiřuje sortiment léčivých a aromatických rostlin. Velkým úspěchem bylo získání certifikace Bio-produkt. K získání tohoto osvědčení předcházel dlouhodobý a nákladný proces, při kterém se dané pěstební plochy ošetřovaly nekonvenčním způsobem. V současné době tyto plochy slouží pro produkci biobylinek, které jsou zákazníkovy nabízeny jako hrnkové rostliny, které mají stejnou dekorativní hodnotu jako ostatní rostliny a řada z nich se dá v hodně zakomponovat do trvalkových výsadeb, nebo ve formě sušených čajových a kořenících směsí. Za klenot letošní nabídky zahradnických dnů v Teplé lze považovat sazenice Wollemie vznešené (Wollemia nobilis). Jedná se o rostlinu z dob dinosaurů. Fosilní nálezy totožných rostlin jsou datovány do doby před 90 miliony let, příbuzné druhy jsou známy již z vrstev starých 200 milionů let. Její nález v Národním parku Wollemi v Autrálii, západně od Sydney, je považován za botanický objev století. V Čechách byla poprvé představena 4. dubna 2006 v pražském Národním muzea odkud putoval do Botanické zahrady hlavního města Prahy. Návštěvníci v Teplé tak měli jedinečnou příležitost shlédnout z blízka tuto výjimečnou rostlinu.

Prohlídka areálu

Zahrada Teplá není pouze prodejním místem, devadesát pět procent nabízeného rostlinného materiálu se pěstuje přímo na pozemcích zahradnictví. Pouze dvakrát do roka se celý areál (0,75 ha zasklené plochy, 0,11 ha stínoviště a 2 ha venkovních plochy) otevírá veřejnosti, která se tímto může blíže seznámit z produkcí prodávaných rostlin. Součástí prohlídky jsou i kultury Strelitzia, Alstroemeria, Zantedeschia a doplňkové zeleně Asparagus a Nephrolepis pěstované k řezu.

Květinová show

Velkému zájmu veřejnosti se těšila ukázka vazeb svatebních kytic. Studenti MZLU v Brně, zahradnické fakulty v Lednici seznámily diváky s odlišnými typy svatebních kytic a floristickými technikami, pomocí kterých tyto vazby vznikají. Vytvořené kytice se staly součástí velké svatební květinové show, kde ve spojení se svatebními šaty vynikla jejich celková krása. Neobvyklý způsob použití květin předvedli ve svém tanečním vystoupení žáci ze Základní školy v Bečově nad Teplou. Květiny se tentokrát zhostily role náhrdelníků, náramků, boa a kravat, kterými byly účinkující přizdobeni. Přestože je vytvoření těchto květinových doplňků velice pracné, výsledný efekt je ohromující, což potvrdilo i publikum opakujícími ovacemi potlesku.

Zábava pro každého

Nejmenší návštěvnici Jarních dnů otevřených dveří v Teplé se mohli těšit na divadelní představení divadla Kapsa. Vtipnou a zároveň poučnou formou jsou děti seznámeni s nejrůznějšími zahradnickými a ekologickými tématy. Prostřednictvím soutěže v aranžování květin, nazvané „Jarní pozdrav mamince“ se pod vedením zkušených floristů a za asistence rodičů seznámili s květinami, jako živým materiálem, které je sice křehký, ale vhodným zacházením velice tvárný. Mezi další lákadla, nejenom pro děti, byla Okresní výstava drobného zvířectva ČSCH Teplá. Ukázka zahradní techniky od předních světových výrobců nebo prohlídka kotelny na biomasu zaujala především mužskou populaci. Součástí doprovodného programu byl i blok odborných přednášek a poradenská služba RNDr. Stanislava Pelešky. Někteří návštěvníci využili možnosti vytvoření počítačového návrhu zahradních koutů s doporučeným osazovacím plánem. Ani letos nechyběla ochutnávka vín, sýrů nebo nabídka výrobků neziskových organizacích působící v regionu. Součástí zábavného programu bylo kromě hudebního doprovodu skupiny Aliance i vystoupení známého herce Jiřího Krytináře nebo populární herečky Jany Paulové.

Plány do budoucna

Jaké novinky a změny mohou očekávat návštěvníci zahradnictví příští sezónu jsme se zeptali majitele zahradnictví Zahrady Teplá ing. Vlastimila Šindeláře. „ V současné době máme rozpracováno několik projektů. Především by jsme chtěli zvýšit zájem veřejnosti o trvalkové rostliny. Z tohoto důvodu plánujeme v areálu zahradnictví vyčlenit plochu ukázkovým výsadbám těchto rostlin. Ve spolupráci s Rosa klubem probíhají jednání o založení rozária, které by se stalo jednou z testovacích stanic klubu pro pěstování růží ve vyšších nadmořských výškách. Pro rozšíření sortimentu, jeho lepšího displeje a příjemnějšímu nákupu by jsme rádi rozšířili stávající prodejní plochy.“ Text a foto Arnošt Jílek