Historie zahradnictví

Základy zahradnictví v Teplé jsou datovány rokem 1959, kdy byl areál vybudován pro potřeby tehdejších státních statků jako rychlírna zeleniny. Hospodařilo se na 20 ha orné půdy, 2200 m² zasklené plochy (20 skleníků typu Japan) a 1350 m² m&su pařenišť.

V roce 1970 přešel zahradnický areál pod vedení státního podniku SEMPRA Praha, který zde zahájil produkci karafiátů, gerber a doplňkové zeleně k řezu. Byla provedena přestavba skleníků, tak aby vyhovovala dané produkci (současná podoba skleníků).

Dalším mezním rokem byl rok 1985, kdy se v holandské licenci započalo s ozdravným množením frézií (produkce květů a hlíz).

V roce 1992 skončila produkce karafiátů a byla založena kultura porostů Strelitzia(produkce květů k řezu).

V dalších letech došlo k útlumu výroby a postupné likvidaci produkce. Činnost zahradnictví se omezila již jen na údržbu.

V roce 1997 začala areál obhospodařovat firma Ing. Jan Růžička HBR Teplá, která obnovila produkci zeleně k řezu a kulturu Strelitzia, dále se zabývala produkcí sezónních kultur.

V roce 2000, po převzetí novým vedením, začalo zahradnictví vystupovat pod novým názvem Ing. Petr Šindelář - ZAHRADA TEPLÁ. Celková obhospodařovaná plocha čítala 0,75 ha zasklené plochy, 0,25 ha stínovišť a cca 2 ha venkovní volné plochy.

V roce 2004 byl v celé firmě realizován projekt zavedení a certifikace sytému jakosti. Cílem projektu bylo postupně zavést ve firmě systém organizačního opatření a dokumentovaných postupů řízení jakosti. V červenci 2004 firma získala certifikaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, který se vztahuje na: "Specializovaný obchod. Projekce a realizace zahradních a krajinářských úprav. Služby pro zahradnictví, zemědělství a lesnictví."